İçerik Resmi WİKİPEDİA -KOYUNLU
Kategori:Koyunlu Tanıtım/Koyunlu Tarihi
Yazıyı Ekleyen:Yonetici

600 – 700 yıl evvel Musul’dan göç ederek Boztepe Etekleri’ne kıblesi açık olan ovaya hakim bir yere Adil Bey namında bir Türkmen Beyi kurmuştur. İlk ismini de ondan alarak 6Adil Musul yani (Adırmusun) olmuştur.

Vatanına, dinine bağlı olan gözüpek cesur Adırmusunlu’lar Vatan Müdafasında 93 Harbi-Galiçya Cephesi, Balkan Harbi, Yemen, Kafkas Cephesi , Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında her evden bir veya birkaç şehit vermiş, savaş sonrasında köyde erkek nüfus oldukça azalmıştır.

Cumhuriyetten sonra köy isimleri değiştirilirken koyunculukla uğraşan takribi 40 – 50 bin civarında koyunu olduğu için adı Koyunlu Köyü olarak değiştirilmiştir. Öyle ki koyun sürüsü çokluğundan Çahşah, Gögceli, Başpınar, Kevenli, Seki İlasan üstü yaylalarına sığmamış Niğde’ nin Alt tarafındaki Göbekli dağlarına ve Bor altı ovasına kadar taşmış. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1926) yeni belde olan elektriği ve suyu ilk gelen kasabalardandır. İlk Belediye Reisi Ahmet YILMAZ efendidir.

Pratik zekaya ve iyi niyete sahip olan Koyunlu Halkı arazi darlığı nedeniyle ticarete atılıp çok kısa bir zamanda her vilayete Halı ve Mobilya Ticareti dalında Türkiye Piyasasına hakim olmuş bununla da yetinmeyip daha sonra da sanayi dalında el atarak Türkiye de emsali yok denecek kadar az olan çok ortaklı gerçek olarak halka açık olan BİRKO A.Ş. yi vücuda getirmiş, bu tesisi kurmakla bağlı olduğu vilayetin ( Niğde’nin) makus talihini değiştirmiş ve Niğde’den göçü durdurmuştur. Öncü kuruluş olarak diğer Sanayi kuruluşlarına lokomotif görevi yaparak Niğde’nin Sanayileşmesini Üniversitenin açılmasına vesile olmuştur. Bununla da iktifa etmeyip çeşitli ortaklı ve şahsi fabrikalar kurmuştur. Bu arada Yüksek Öğrenime de yönelen Koyunlulu bu güne kadar çeşitli dallarda birçok Üniversite mezunu ve okuyan genç yetiştirmiş olup bütün bunları yaparken de benliğinden hiçbir şey yitirmeyip bilhassa örf adet ve ananelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak “ geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez” tezinden hareketle köyündeki Ata yadigarını ve yurtlarını kutsal sayıp, imkanları dahilinde devamlı ziyaretini yaparak köyüne baba ocağı, ana kucağı gözü ile bakarak daima sahip çıkmış ve çıkacaktır. 2 İlkokul, 1 Orta Okul, 5 Camisi, 3 Adet parkı ile ender bulunan bir kasabadır.

Koyunlu kasabası 1926 yılında belediye olup 80 yıllık bir belediyedir. Halkının % 80'i esnaflık ile iştigal etmektedir. Türkiye'nin illeri dahil ilçelerinin % 70 inde esnaflık yapmaktadır. Kasaba halkı çok sıcak kanlı ve memleket sevdalıdır. Yaz mevsiminde bütün hemşeriler 2 - 3 ay kasabalarına gelerek sılayı rahim yaparlar.

tr.wikipedia.org/wiki/Koyunlu,_Niğde

 

Bize Yazın
Adınız-Soyadınız: Mesajınız: Doğrulama kodu:
   
E-posta Adresiniz:
 
Mesajınızın konusu:
 
Yetkili Girişi
Kullanıcı adı:
 
Parola: