İçerik Resmi LAKAPLARIMIZ
Kategori:Koyunlu Kültürü/Lakaplarımız
Yazıyı Ekleyen:Yonetici

NOT:Her türlü telif hakkı ve yayınlama hakkı sitemiz www.koyunlum.net' e  aittir.

A-B-C

 • Altuneller
 • Adeler
 • Askerler
 • Ahmet beyler
 • Allah'ın İsmail
 • Avşarlar
 • Avganlar
 • Attıramanlar
 • Albayraklar
 • Akkaya porsuğu
 • Ali çavuşlar
 • Arif hocalar
 • Asbuzu'lu Nuri
 • Asbuzu oğlanlar
 • Ana kadılar
 • Ayşe boğana
 • Asbuzular
 • Artikler
 • Ahraz
 • Arslanlar
 • Adalılar
 • Adilin evi
 • Bektaşlar
 • Baltalar
 • Berberler
 • Babalar
 • Baba çavuşlar
 • Balağın oğlu
 • Bakkal Hamit
 • Bakkal Kadir
 • Bakkal Ali
 • Bakkal Hasan Hüseyin
 • Böycü Ahmet
 • Balıkçı Mustafa
 • Burunsuzlar
 • Botlaklar
 • Bahtacıklar
 • Baykuşun evi
 • Boz Durdu
 • Bekçi Nazım'ın evi
 • Bekir çavuşlar
 • Beyhurlar
 • Bollu Nazire
 • Bıyık kızının Naziver
 • Cayvazlar
 • Celikler
 • Çakallar
 • Çançanlar
 • Çakılcılar
 • Çapçılar
 • Cıhımlar
 • Cin çavuşlar
 • Celebüssüğün
 • Cücüler
 • Cekkelek
 • Coşkunlar
 • Cibişler
 • Çivişler
 • Çavuşlar
 • Çolaklar
 • Çopurlar
 • Çiçekçi Burhan
 •  Çil  osmanlar
 • Çil kızlar
 • Çörçül
 • Çişlak
 • Çelebiler
 • Çelikler
 • Çerkesler

 

   D-E-F

 • Dadanlar
 • Dadalılar
 • Dalbudaklar
 • D.şş.k Mevlüt'ler
 • Dört yüz dört
 • Deveciler
 • Dedeler
 • Dildarler
 • Düdükçü Musa
 • Deve Halil
 • Deyimler
 • Derviş Bekirler
 • Dervişin Saniye
 • Deveci evler
 • Deli böğürler
 • Eşşek Hasan'lar
 • (Eşşek uçuran) Coşkunlar
 • Elli altılar
 • Ergenler
 • Emillahlar
 • Eşref' in kızı
 • Eseler
 • Ellezi
 • Er gız
 • Ekizler
 • Fıldır
 • Fişfişler
 • Firezler
 • Fikirsiz fırtaz
 • Firdevs'in evi
 • Filik Hasan'lar
 • Feroğlu
 • Fişekler
 • Firallar
 • Fakılar
 • Fesleğen'li

 

   G-H-I-İ

 • Gacere
 • Gamberler
 • Gaz satanlar
 • Gadir ağalar
 • Göbekçi
 • Göbeğiler
 • Gödeler
 • Göğeller
 • Göğ Aliler
 • Göğşenler
 • Gökşen oğlu
 • Ganimenin evi
 • Garip Ali ler
 • Gıypıntının evi
 • Gıldır Dudusu
 • Güzideler
 • Gödeler
 • Gülperiler
 • Gürcüler
 • Gıldırlar
 • Gıvıklar
 • Gırmanas'lı
 • Haylamazlar
 • Hatemler
 • Halimler
 • Hassüsükler
 • Hacıüssüğünler
 • Hazım çavuşlar
 • Hezenciler
 • Hacı Şeref
 • Hacı Muharrem
 • Hacı araplar
 • Hacı Edip ler
 • Hacı Osman lar
 • Hacı Ali ler
 • Hacı haşımlar
 • Hasan çavuşlar
 • Halim Bodi
 • Hatipoğlu
 • Has çelikler
 • Haşımlar
 • Hammanalar
 • Hocalar
 • Hacı Saitler
 • Halil ağalar
 • Hacı memişler
 • Hacı fakılar
 • Hacı Şaban
 • Hacı memişler
 • Hıra Memetler
 • Hademe Bahri
 • Hürmüzün Arif
 • Hezenciler
 • Hönkerin evi
 • Ismaların Ömer
 • İmam Nurular
 • İkiz memişler
 • İbaşlar
 • İğciler
 • İbalar
 •  İğeler
 • İmamlar
 • İğneci Yaşar
 • İhtiyar Osmanoğlu

 

   K-L

 • Könnü
 • Kılıçlar
 • Kıbrıs lı
 • Kükürtler
 • Kadıaskerler
 • Kart oğlanlar
 • Kedimeller
 • Kemeryaklar
 • Karcılar
 • Katipler
 • Koyuncular
 • Kadılar
 • Kara
 • Kavaslar
 • Kara Hasan' lar
 • Küt Hasan lar
 • Küflüler
 • Kör çavuşlar
 • Kör Hasan' lar
 • Kantar çekmez
 • Kara pataklar
 • Kara kütükler.
 • Kapcının evi
 • Kel kız nene
 • Kişmirler
 • Kara Masutlar
 • Koca Yakup lar
 • Koca Kamil
 • Körpeler
 • Küçükler
 • Köseler
 • Kös Alisi
 • Koçaklar
 • Koçlar
 • Kolsuz Recep hoca
 • Keşçi Ahmet
 • Labalisi
 • Leblebiciler
 • Lol’un evi
 • Lord’un evi

 

   M-N-O-Ö

 • Maranlar
 • Mercanlar
 • Mavuşlar
 • Mellavlar
 • Muğacırlar
 • Memiciler
 • Müret kızı
 • Müftüler
 • Memişler
 • Musalar
 • Muar bekçisi
 • Molla Yakup
 • Mektep hocalar
 • Mızıklar
 • Mazaklar
 • Murtezek
 • Noğmenler
 • Naciye' ler
 • Nailler
 • Navruz
 • Nallılar
 • Niğde'li
 • Oğulluğun oğlu
 • Obbinin sarı
 • Okçu' lunun Halim
 • On dokuzlu
 • Oynak Kadir
 • Öküzler
 • Ökçesizler

 

   P-R-S-Ş

 • Palancılar
 • Palazlar
 • Patyalar
 • Patıllar
 • Pıtızlar
 • Potuklar
 • Pısıttık
 • Pısıtlar
 • Pelitler
 • Petikler
 • Portalar
 • Porsuklar
 • Pekmezler
 • Pisiciler
 • Saymaz
 • Sadıklar
 • Samurlar
 • Saitler
 • Sarıçamlar
 • Sarı imamlar
 • Seferler
 • Selviler
 • Süslüler
 • Südüşün evi
 • Sülük hocalar
 • Sadık hocalar
 • Samurlar
 • Sahre' nin kızı
 • Sağreller
 • Sızgıt dikisi
 • Sazcı Abdullah
 • Sarı öküzler
 • Şakşaklar
 • Şamşamlar
 • Şenerler
 • Şekerin Sultan
 • Şoför Mustafa
 • Şoför Halim
 • Şaban çavuşlar
 • Şıhlar

 

   T-U-Ü

 • Tekeller
 • Telgıratlar
 • Taş oğlular
 • Tıkılar
 • Tırnaksızlar
 • Takkalar
 • Tomarlar
 • Tomru
 • Topaklar
 • Tombazlar
 • Tampışlar
 • Tarla Sabiyesi
 • Tat Havana
 • Tana Veysel
 • Uzun oğlanlar
 • Unburdu
 • Uçcu Emin
 • Üğüdücüler
 • Ünlüler

 

   V-Y-Z

www.koyunlum.net

 

Eksiklerimiz mevcuttur.

 • Zodular
 • Ziyettin 'in evi
 • Yazbahar
 • Yeşiller
 • Yastıkçı Mevlüt
 • Yolubozuklar
 • Yetim Rıza
 • Yorgancı Şeref
 • Zengin Duran
 • Zeycelin Musa
 •  

Site Yöneticisi;emeğe saygıdan dolayı kopyaladığınız bu yazının en azından kaynağını belirtme nezaketi göstermeniz rica olunur.Yazımız site yöneticimiz tarafından derlenip kaleme alınıp hazırlanmıştır.Bir gün değil zaman zarfında yazılmış olduğundan lütfen değer  verelim.Zira vakit nakittir.Kopya değildir.

Bize Yazın
Adınız-Soyadınız: Mesajınız: Doğrulama kodu:
   
E-posta Adresiniz:
 
Mesajınızın konusu:
 
Yetkili Girişi
Kullanıcı adı:
 
Parola: