İçerik Resmi KOYUNLU
Kategori:Koyunlu Tanıtım/Koyunlu Tarihi
Yazıyı Ekleyen:Yonetici
 

 (Türbe meydanına giriş)

Cumhuriyetin kuruluşu ile 1926 yılında (Adırmusun)Koyunlu'da belediyelik kurulmuştur.İlk belediye reisinin adı;Ahmet Yılmaz'dır.Koyunlu adını koyunların çok oluşundan almıştır. Kasabanın kuruluşu takriben 600 yıl evvel önceye dayanır.Musul’dan iki kardeşi, Boz dedesi ile ilk gelen Adil efendi kurduğu için Adil Musul’du.Halk arasında söylene söylene değişir ”Adırmusun” olur.Yine halk arasında,geçxmiş kayıtlarda adı ”Adırmusun” diye geçer.

 

(Adil Dede Türbesi)
 

Koyunlu'ya en yakın Fesleğen ,İlhasan,Hançerli köyleridir.En yakın kasabada Fertek'tir. Hançerli,İlhasan,Fesleğen köyünden çoğu ihtiyaçları,okula eğitim için Koyunlu'ya gelirlerdi.  Yetiştirip ürettiklerini pazarda satmak için Cumartesi günü eşekleriyle Koyunlu'ya halen  gelirler.Koyunlu'lu gelenek ve göreneklerine bağlıdır.Yakın köylerle benzerlik göstersede, kendine özgü giyim tarzı,konuşma üslubu,gelenek ve göreneklere sahiptir.Eski yıllarda kız alıp vermede yakınlık gözetilir.Daha sonraları kız alıp verme olduğundan  Fesleğen, Fertek,İlasan, Hançerli'den akrabalık bağları olanlar vardır. İlhasan'ın,Hançerli'nin kuruluşu Koyunlu ile aynı zamandadır.İlhasan'ıda,Hançerli'yide kuran Adil dedemizle kardeştir, birlikte Musul'dan Gül baba,Boz dedeyle kafile halinde gelip yerleşmişlerdir.

(Boztepe sırtları)

Güllüce'li Gül babayı anlatan menkibede Adırmusun'a yakınlığı ile bilinen Boz tepede yatan Bozdede hakında şu bilgilere yer veriliyor. 

 

"Misâlî Baba'nın kardeşi olduğu rivayet edilen bir evliya kabri de yakın bir köy olan Velî Îsâ (Yayla Yolu) köyü yakınındaki Boztepe üzerindedir. Bu kardeşi ona; Eğer bu ak sarıklı kardeşini seviyorsan, sen burada kal. İnsanlar senin kabrini ziyaret ederek Allahü Teâlâ’nın izni ile şifaya kavuşsunlar. Ben de Boztepe'ye gideyim. İnsanlara rahmet ve bereket için dua edeyim, diyerek Boztepe'ye gitmiş ve orada vefât etmiştir. Kabri bu tepe üzerindedir. Halk arasında şiir ve mânilerde:


Boztepenin erenleri
Geri koyun varanları,
diye zikri geçen bu zattır."

 

Yine bu menkibede Gül baba türbesinin imarında Adurmusun'lu Halil Ağa'dan şöyle söz edilir;

Bu kubbeli türbeyi Niğde'nin Adırmusun köyünden Halil Ağa adında bir kimsenin yaptırdığı nakledilir. Rivâyete göre Halil Ağa, rüyâsında bir zât görür. Bu zât; Güllüce köyünde bir kulübe içinde kabri olan velîlerin üzerine türbe yaptır, der. Bunun üzerine bu türbeyi yaptırır.

 http://img.webme.com/pic/g/gencmarket/24no3.jpg

 

Daha önce yapılan hayvancılık,tarım gelir sağlamakta düşüş gösterdiği için göç yaşanmıştır.Ankara,İstanbul gibi vilayetlere önceleri halıcılık, hammallık gibi işlerle başlayarak esnaflık hayatına atılmışlar, bundada muvaffak olmuşlardır.1972'de kurulan Birko yeni iş sahası açmış, gelir sağlamıştır.Koyunlu halkı kasabasına düşkün, her yıl sılayı rahimi ziyaret eder.Vefa örneği gösterir.Kasabanın, suyu, havası bile onlar için bir servettir.1986'da kooparatif evlerinin yapılması ile köyüne gelenler dahada çoğalmıştır.Neredeyse her yıl yaz aylarını, özellikle Ağustos ayını Koyunlu'da geçirirler.

 

Dileğimiz o ki; arkadan gelen nesillerde bu uygulamayı devam ettirsinler.Kasabamızı her yıl şenlendirsinler, unutmasınlar.Bu konuda onlara kasabamızı sevdirmek adına gayretler sarfetmeliyiz. K öyü sevdirmek adına kasaba yöneticilerinede görevler düşüyor.Kasabamızı güzelleştirmek, sosyal faaliyetlerle cazip hale getirmek.Çok şükür bu yönde çok büyük adımlar atılmış hızla gelişim göstermiştir.Önceleri yaşanan su sıkıntısı, yol bozuklukları, kanalizasyon sorunları çözülmüştür.Görsel dokuyu bozmayarak, yapılar yapılması gerek.Fazla katlar genel görünümü bozmaması lazım.Tarihi sayılabilecek evleri koruma altına almalı.

 
http://img.webme.com/pic/g/gencmarket/09022008160.jpg
(Koyunlu Belediyesi)

Belediyemizde görev yapmış belediye reisleri;Ahmet Yılmaz, H.Sait Özyurt,Vedat Güven,H.Hüseyin Genç,Ömer Cengiz,Halil Gözükara,Muzaffer Çelik,Zati Yeşil.,Zeki Bozkurt

Zati Yeşil belediye başkanımızda Hak'kın rahmetine kavuşmuştur.

Koyunlu'ya hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımızı şükranlarımızı sunar.Bu dünyadan öbür dünyaya irtihal etmişleride rahmetle anıyoruz. Belediye başkanımız Zati Yeşil'in yerine refakat eden çalışmalarını tebrik eder,muvaffakiyetler dileriz.

 

”Orda bir köy var uzakta

Gitmesekte gelmesekte,

O köy bizim köyümüzdür.”

 

Kasabamıza, öz değerlerimize sahip çıkalım.Unutmayalım ki”Aslını inkar eden bizden değildir.”Bizi biz yapan geçmişden gelen kültürümüzdür.Amacımız sizlerle bir nebzede olsa ortak paydamız olan Koyunlu kültürünü,havasını teneffüs etmek.

 

Site Yöneticisi;emeğe saygıdan dolayı kopyaladığınız bu yazının en azından kaynağını belirtme nezaketi göstermeniz rica olunur.Yazımız site yöneticimiz tarafından derlenip kaleme alınıp hazırlanmıştır.

 

METİN YAZARI:ZEHRA ÇELİK

2007

Yeni başkanımız Zeki Bozkurt'a görevinde başarılar dileriz.  2009

------------- Kurban Bayrami ------------
www.koyunlum.net
 

Altında imzasını taşıyan bir çok yazılarımız site editörümüz tarafından günlerce araştırılıp yazılarakortaya çıkmıştır. Kopyalanarak bu emeğin zayi olacağını hiç bir değerinin, espiri, öneminin  kalmayacağı izin dahilinde ve kaynak gösterek yayınlanması istirhamımız olur.

Bize Yazın
Adınız-Soyadınız: Mesajınız: Doğrulama kodu:
   
E-posta Adresiniz:
 
Mesajınızın konusu:
 
Yetkili Girişi
Kullanıcı adı:
 
Parola: